Menighedsrådets udvalg

Samsø Menighedsråd har en række udvalg, som varetager forskellige arbejdsopgaver. De forskellige udvalg forbereder også fremlæggelsen til behandling i menighedsrådet, når der skal træffes nye beslutninger i henhold til udvalgets arbejdsopgaver.

Det enkelte menighedsrådsmedlem deltager hermed direkte i de arbejdsopgaver, der skal løses af menighedsrådet. Der er tradition for, at menighedsrådsmedlemmerne deltager i de forskellige udvalg,
alt efter hvor den enkeltes interesser og kompetencer ligger.

 AMO-udvalg

Hans Schmidt, Jacob Grann, graver Niels Wistisen.

 Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen.

 Bygnings- og anlægsudvalg

Lis Nymark, Alice Frost Larsen, Ellen-Margrethe Jørgensen,
Ea Hvitnov, Martin Johansen, ledende graver Jacob Grann, adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen. Kirkeværgen deltager på anmodning.

 Gudstjenesteudvalg

Præsterne, Ellen-Margrethe Jørgensen, Alice Frost Larsen.

 Aktivitetsudvalg

Præsterne, Alice Frost Larsen,
Lis Nymark, Laura Serrano.

 Musikudvalg

Line Nicolaisen, Lis Nymark,
Ellen-Margrethe Jørgensen,
Laura Serrano,
organist Majken Ladefoged.

 Børne- og ungeudvalg

Præsterne.

 Koordineringsudvalg

Udvalget er pt. ikke i funktion.

 Kommunikationsudvalg

Præsterne, Hans Schmidt,
adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen.

 Julehilsenudvalg

Ellen-Margrethe Jørgensen,
Per Rasmussen.

 Udvalg for koordinering 
 af kirkeguider,          
 kirkeåbnere/-lukkere, 
 kirkernes
 sommeråbning

Lis Nymark, Laura Serrano.
 Valgbestyrelsen Christian Fabricius,
Hans Schmidt, Ea Hvitnov,
adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen.
 Sogneindsamling
Lis Nymark.
 
enlightenedLæs nærmere om de forskellige udvalg og deres arbejdsopgaver ved at klikke HER.