Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådets udvalg

Samsø Menighedsråd har en række udvalg, som varetager forskellige arbejdsopgaver. De forskellige udvalg forbereder også fremlæggelsen til behandling i menighedsrådet, når der skal træffes nye beslutninger i henhold til udvalgets arbejdsopgaver.

Det enkelte menighedsrådsmedlem deltager hermed direkte i de arbejdsopgaver, der skal løses af menighedsrådet. Der er tradition for, at menighedsrådsmedlemmerne deltager i de forskellige udvalg,
alt efter hvor den enkeltes interesser og kompetencer ligger.

Tjeneste

Kontakt

 AMO-udvalg

Kontaktperson Ea Hvitnov, Jacob Grann,
graver Niels Wistisen.

 Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, 
adm. medarb. 

 Kirkegårds-

og haveudvalg

Formand: Ea Hvitnov, Laura Serrano, Lis Nygaard Jensen, Jacob S. Grann
Kirkeværgen deltager på anmodning.

 Gudstjenesteudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Aktivitetsudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Musikudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Børne- og ungeudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Koordineringsudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Udsmykningsudvalg
vedr. sognegården

Nedsættes på første ordinære møde.

 Julehilsenudvalg

Nedsættes på første ordinære møde.

 Udvalg for 
 koordinering 
 af kirkeguider,          
 kirkeåbnere/-lukkere, 
 kirkernes
 sommeråbning

Nedsættes på første ordinære møde.
 Valgbestyrelsen Ea Hvitnov, Flemming Nygaard Nielsen
Sogneindsamling
Laura Serrano.
 
Bygningsudvalg

Formand: Alice Frost Larsen
Per E. Rasmussen, Kirsten B. Jensen, Ellen-Margrethe Jørgensen.