Menighedsrådets udvalg

Samsø Menighedsråd har en række udvalg, som varetager forskellige arbejdsopgaver. De forskellige udvalg forbereder også fremlæggelsen til behandling i menighedsrådet, når der skal træffes nye beslutninger i henhold til udvalgets arbejdsopgaver.

Det enkelte menighedsrådsmedlem deltager hermed direkte i de arbejdsopgaver, der skal løses af menighedsrådet. Der er tradition for, at menighedsrådsmedlemmerne deltager i de forskellige udvalg,
alt efter hvor den enkeltes interesser og kompetencer ligger.

 AMO-udvalg

Kontaktperson Ea Hvitnov, Jacob Grann,
graver Niels Wistisen.

 Forretningsudvalg

Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, 
adm. medarb. Anna Marie S. Kristoffersen.

 Kirke- og 
 kirkegårdsudvalg

Lis Nymark, Alice Frost Larsen, Ellen-Margrethe Jørgensen, Ea Hvitnov, Martin Johansen, ledende graver Jacob Grann, (adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen, dagsorden + referat) .
Kirkeværgen deltager på anmodning.

 Gudstjenesteudvalg

Præsterne, Ellen-Margrethe Jørgensen.

 Aktivitetsudvalg

Alice Frost Larsen, Lis Nymark, Laura Serrano,
Line Nicolaisen og Johannes Glenthøj.

 Musikudvalg

Line Nicolaisen, Lis Nymark, Laura Serrano,
Ellen-Margrethe Jørgensen,
organist Majken Ladefoged,
sanger/korleder Lise Christensen.

 Børne- og ungeudvalg

Ea Hvitnov og Line Nicolaisen.

 Koordineringsudvalg

Line Nicolaisen, Lis Nymark, Laura Serrano,
Kirsten Erbou.

 Udsmykningsudvalg
vedr. sognegården

Laura Serrano, Alice Frost Lasen, Line Nicolaisen,
Lis Nymark og Ellen-Margrethe Jørgensen.

 Julehilsenudvalg

Ellen-Margrethe Jørgensen,
Per Rasmussen.

 Udvalg for 
 koordinering 
 af kirkeguider,          
 kirkeåbnere/-lukkere, 
 kirkernes
 sommeråbning

Lis Nymark, Laura Serrano.
 Valgbestyrelsen Christian Fabricius, Ellen-Margrethe Jørgensen,
Ea Hvitnov (+ adm. medarb. Anna Marie Kristoffersen)
Sogneindsamling
Laura Serrano.