MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER
Konstitueringen gælder fra d. 1. december 2019


Formand
Alice Frost Larsen, Tlf. 2320 3757, e-mail: 9183@sogn.dk 

Du kan (vha. din Nem-ID) sende en sikker e-mail til menighedsrådet via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9183

Næstformand
Sognepræst Ea Hvitnov

Kirkeværge
Per Even Rasmussen

Kasserer & underskriftsberettiget
Ellen-Margrethe Stabel Jørgensen

Kontaktperson
Alice Frost Larsen

Medlem Laura Serrano  

Medlem Lis Nymark Jensen

Formand for valgbestyrelsen & medlem
Christian Fabricius

Bygningskyndig & medlem
Martin Johansen

Sognepræst kbf. Line H.V. Nicolaisen  

Sognepræst Johannes B. Glenthøj  

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet
Valg til posterne som formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge gælder for et år.