MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

Formand
Alice Frost Larsen, Tlf. 2320 3757, 9183@sogn.dk 

Næstformand & kirkeværge
Per Even Rasmussen

Kasserer & underskriftsberettiget
Ellen-Margrethe Stabel Jørgensen

Kontaktperson
Sognepræst Ea Hvitnov

Bygningskyndig
Pt. vakant

Medlem Laura Serrano  

Medlem Lis Nymark Jensen

Medlem Christian Fabricius

Medlem Martin Johansen

Sognepræst kbf. Line H.V. Nicolaisen  

Sognepræst Johannes B. Glenthøj  

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet
Valg til posterne som formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge gælder for et år.