MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER pr. 1. søndag i Advent 2018

Formand
Sognepræst Ea Hvitnov, Tlf. 8659 0372, eah@km.dk

Næstformand & kirkeværge
Per Even Rasmussen

Kasserer & underskriftsberettiget
Ellen-Margrethe Stabel Jørgensen

Kontaktperson og bygningskyndig
Hans Schmidt

Medlem Laura Serrano  

Medlem Lis Nymark Jensen

Medlem Christian Fabricius

Medlem Alice Frost Larsen

Sognepræst kbf. Line H.V. Nicolaisen  

Sognepræst Johannes B. Glenthøj  

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet
Valg til posterne som formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge gælder for et år.