Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Onsbjerg kirke

Onsbjerg kirke
Præsentationsfilm om Onsbjerg Kirke

KLIK HER

(Filmet og redigeret af Harly Frederiksen)
 

Onsbjerg kirkeBeliggenhed

Onsbjerg Kirke, kaldet "Hellig Kors Kirke", er bygget i slutningen af 1200-tallet. Kirken er sikkert Samsøs ældste kirke, bygget på det tidspunkt, hvor Onsbjerg fremstod som Samsøs hovedstad. Onsbjerg kirke er bygget i romansk stil og ligger i byens vestlige del. Den meget rigt udsmykkede kirke har seks smukke barok-epitafier af sandsten og skifer. Der findes en ligsten i våbenhusets væg, og i kirkens mindelund yderligere otte, de fleste fra 1700-tallet.

Kirkebygningen

Onsbjerg Kirke består af et senromansk skib samt to våbenhuse anlagt mod nord og syd omkring år 1450. Af denne oprindelige, gamle teglstenskirke står nu kun skibets sidemure med tilmurede, rundbuede vinduer og døre. Kirkens flade bjælkeloft blev i år 1462 erstattet af fire fag krydshvælv, og der ses et kalkmaleri med følgende inskription: "I det herrens år 1462 i salig biskop Jens (Iversen Lange) tid blev disse hvælv færdige".

Det oprindelige korparti blev revet ned omkring år 1500, og et nyt opbyggedes. Kirkens tårn er opført i sengotisk tid ca. år 1525. I kirken ses flere kalkmalerier.

Skipperbonden Rasmus Pedersen fra Stauns lod i år 1784 opsætte en mindetavle i anledning af, at den sidste af hans tre sønner i år 1775 druknede på en rejse til Norge sammen med tre andre samsinger. Nederst på maleriet ses havets gud, Neptunus. Mindetavlen ses på kirkens nordre væg ved orglet.

Døbefonten og prædikestolen

Døbefonten af kalundborgtypen er af granit fra romansk tid, og dåbsfadet af messing er nederlandsk fra ca. 1650. Det forestiller "Kristi dåb" og er forsynet med en indskrift fra år 1690.

Prædikestolen er ligesom altertavlen et højrenæssanceværk, og den er forsynet med en samtidig himmel. De blev begge restaureret i 1935.

Orglet

Orglet er bygget i 1966 af Th. Frobenius og Co. Det har syv stemmer, et manual og pedal. En udvidelse er planlagt med et svelleværk pa fem stemmer anbragt øverst på orglets bagvæg. Lågernes udskæringer er udført af Inger Marie Jørgensen.

Det forgyldte krucifiks

Det fornemste stykke kirkekunst, Samsø ejer, er et 27 cm højt, forgyldt metalkrucifiks fra omkring år 1200. Originalen findes nu i Nationalmuseet, mens en kopi er ophængt i Onsbjerg Kirke på den nordre side af alteret.

Korset er ophængt på en tavle med følgende inskription, der gengiver et sagn, knyttet til dette originale og særprægede krucifiks:

"Dette forgyldte krucifiks var bundet på et dødt menneske og kom flydende her til land ved Ilse Made i Tranbiøru (Tranebjerg) sogn, der de ville age det til kirkegården, kunne 4 heste ikke drage det, ikke kunne de heller fange samme lig til Kalbøy (Kolby) kirke. Mens der de vende vognen ens til denne Onsberu (Onsbjerg) kirkegård drog to heste det lettelig, og blev begravet ved den her øster gavl af kirken. Og haver denne kirke sit navn of samme forgyldt kors og kaldes på denne dag Hellig Kors Kirke. Anno 1596."

Lysekronen og kirkeklokken

Den store lysekrone skænkedes i år 1685 af folder og forvalter Fogh, Vadstrup, Samsø, mens den lille lysekrone blev skænket af en rig skipperbonde fra Toftebjerg, Samsø, år 1724.

Kirkeklokken er øens ældste. Den stammer fra 1628 og bærer følgende inskription: "Af ilden er jeg udflydt, Felix Fuch's har støbt mig i København 1628".

Anlæggets historie

Indtil 1943 var der på anlæggets område mose med tuer og

hængepil, og når bønderne kom hjem fra markarbejde,

kørte de hestene igennem mosen for at gøre dem rene for jord. Da besluttede Onsbjerg sogneråd, at mosen skulle udgraves til branddam for denne ende af byen. Det blev gjort, og dammen fik en dybde på ca. to meter.

Sådan lå den til 1952, hvor der blev opsat brandstandere, og dammen var derfor ikke længere aktuel til sit formål. I forbindelse med regulering af kirkegarden blev dammen ændret til et anlæg under kirkegården. Ligstenene blev flyttet hertil fra kirkegården, der blev beplantet, og åkander blev sat ud.

I 1989 blev der indkøbt 20 græskarper til udsættelse i anlægget for at holde algevækst nede. Det lykkedes til fulde, og i dag regner man med, at der i dammen er ca. 1.000 karper.

1 1996 blev det besluttet at sætte de gamle gravsten, der er udgået fra kirkegarden, herned i stedet for at placere dem tilfældige steder på kirkegården.