Samsø Kirkekontor (i Sognegården)
Langgade 44, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 03 18
samsokirke@gmail.com

Personlig henvendelse: Tirsdage kl. 10-12 samt efter aftale
Telefontid:                      Tlf. 86 59 03 18, mandag-torsdag kl. 10-12

Ledende graver Jacob Grann træffes mandag-torsdag kl. 8-10 på tlf. 40 34 31 36


Administrativ medarbejder
Ny medarbejder pr. 1. september 2020. Oplysninger følger.


Personregistrering (fødsel, navngivning, navneændring, ind- og udmeldelse af folkekirken)
sker via
Odder Kirkekontor
Kirkesti 3, 8300 Odder
Tlf. 87 80 25 30, odder.sogn@km.dk
Tirsdag-fredag kl. 9-12

Henvendelse vedr. personregistrering for Samsø Sogn kan (vha. din Nem-ID) sendes sikkert via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9183

DÅB, VIELSE, BISÆTTELSE eller BEGRAVELSE: Henvendelse til sognepræst Line Nicolaisen eller bedemand


Sognepræst kbf. Line Nicolaisen         
Besser Hovedgade 1, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 00 83
lini@km.dk
Du kan (vha.din Nem-ID) sende en sikker e-mail til Line Nicolaisen via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=15945

Sognepræst Johannes Glenthøj
Præstegyden 5, Nordby, 8305 Samsø
tlf. 86 59 60 01
jbg@km.dk
Du kan (vha.din Nem-ID) sende en sikker e-mail til Johannes Glenthøj via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002074
Johannes Glenthøjs hjemmeside: www.elisabethogjohannesglenthoj.dk
Sognepræst Ea Hvitnov
Kolby Hovedgade 8, 8305 Samsø
tlf. 86 59 03 72
eah@km.dk
Du kan (vha.din Nem-ID) sende en sikker e-mail til Ea Hvitnov via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1164482

Kirketjener Henrik Brandt Ladefoged
Tlf. 23 28 00 49, samsokirketjenere@gmail.com


Organist Majken Ladefoged
Tlf. 20 45 42 34, majkenhenrik@mail.dk


Kirkesanger Frederik Langkilde Sørensen
Tlf. 22 86 12 17, frederikls@gmail.com  

Kirkesanger John Reshaur Enevoldsen
Tlf. 24 42 02 45, jre@syncope.dk

Kirkesanger Jan Kølbæk
Tlf. 23 61 47 75, jkoelbaek@gmail.com


KIRKEGÅRDEN

Ledende graver Jacob Stampe Grann
Tlf. 40 34 31 36, samsokirkegaard@gmail.com
Træffes telefonisk mandag-torsdag kl. 8-10
Træffes på kirkekontoret tirsdag kl. 10-12

Graver Niels G. Wistisen
Gravermedhjælper Jan Holm Christensen
Gravermedhjælper John Edgar Durston
Gravermedhjælper Jan Sundstrøm
Gravermedhjælper Lars Schou
Gravermedhjælper Susanne Brandt
Gravermedhjælper Palle Kaiser
Gravermedhjælper, elev, Casper L. Matz