Udgivet fre d. 6. apr 2018, kl. 20:00

KIRKEKLUMME APRIL 2018

Gravminderegistrering
Der var mange fremmødte, da Domprovst Poul Henning Bartholin var på Samsø og holdt et orienterende møde om regler og udvælgelseskriterier ved gravminderegistrering. Menighedsrådet arbejder nemlig for tiden sammen med provsten og landskabsarkitekt Mette Fauerskov med at udvikle langtidsplaner for Samsøs syv kirkegårde. Blandt andet med spørgsmålet om, hvad man stiller op med de godt 600 gravsten, som ikke længere ejes af nogen, og hvoraf kun 65 – efter gældende kriterier - vurderes bevaringsværdige.

Sognegården 
Sognegården er snart færdig, og konfirmandstuen er allerede taget i brug til konfirmandundervisning, menighedsrådsmøder m.v. Foreninger med et kirkeligt eller diakonalt formål kan fortsat leje sig ind for 500 kr. pr. gang. For leje af sognegårdens lokaler sendes en skriftlig ansøgning til menighedsrådet. Foreninger med velgørende formål, og som ikke har medlemsbetaling, såsom fx AA og Håndarbejdsgruppen, kan låne lokalerne i Sognegården gratis. Det gælder også ved indsamlingerne til fx Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp.

Strejke og lockout
Vi har fået en del henvendelser fra folk, som spørger om fx konfirmation eller vielse bliver aflyst i tilfælde af lockout.  Øens tre præster bliver ikke ramt af lockout, men det gør sandsynligvis kirkens øvrige personale, og dette vil i givet fald have indflydelse på gudstjenester og kirkelige handlinger. Foreløbig ved vi ikke i hvilket omfang og afventer derfor retningslinjer fra Kirkeministeriet.

Hovedrengøring 
I februar og marts har den stået på hovedrengøring Tranebjerg, Besser, Kolby, Onsbjerg og Nordby kirker, som nu er klar til påskens gudstjenester. 

Facebook
Samsø Sogn er kommet på Facebook. Her kan man orientere sig om gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i sognet. Det er menighedsrådets håb, at man derved vil kunne nå ud til flere sognebørn og andre interesserede.

Glædelig påske!


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, samt på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) og i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
April 2018

Kategorier Nyheder