Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme MARTS 2018

Kirkeklumme MARTS 2018


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet torsdag d. 1. marts 2018, kl. 17:00

KIRKEKLUMME MARTS 2018

Prins Henrik
Hans kongelige højhed Prins Henriks død og bisættelse blev markeret i alle landets kirker. På Samsø flagede Tranebjerg Kirke på halvt i dagene op til bisættelsen. Ved søndagens gudstjeneste blev prinsen mindet både med musik og stilhed og i kirkebønnen. Samsøs kirkeklokker ringede en halv time før og efter bisættelsen tirsdag den 20. februar, ligesom der også blev flaget på halvt før bisættelsen og helt efter ved alle kirkerne – i henhold til Kirkeministeriets bestemmelser.

Nyudnævnelser
Menighedsrådet har valgt en ny, ekstern kirkeværge pr. 1. marts, Klaus Krogh. Klaus Krogh er arkitekt og afløser Anders Kjeldmand i tilsynet med kirkerne, præstegårdene og sognegården.
En ny kirkesanger er også blevet ansat. Frederik Langkilde Sørensen er 32 år og har mange års erfaring både som solist og mange forskellige former for korsang. Til daglig er han lærer på Samsøs musikskole og laver desuden selv musik.

Minikonfirmand og sogneindsamling
En nyt og meget lille hold minikonfirmander er startet – der er bestemt plads til flere, så hvis man går i 3. klasse og kunne tænke sig at lære om kristendom og bibelhistorie og gå på opdagelse i kirken, er man velkommen til at være med torsdage kl. 14.15-15.15. Det foregår i sognegården i Tranebjerg hos sognepræst Line Nicolaisen.
Konfirmanderne – og andre frivillige – melder sig i disse dage til Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, som finder sted søndag den 11. marts med Laura Serrano som indsamlingsleder. Denne dag er der gudstjeneste kl. 10 i Tranebjerg kirke.  

Påsken
Påsken nærmer sig så småt. Mariæ Bebudelsesdag medvirker Mariakoret ved gudstjenesten i Onsbjerg kirke med korsang af bl.a. Fauré, Caccini og John Høybye. Ud over de sædvanlige gudstjenester i påsken vil der være det traditionelle påskemåltid Skærtorsdag aften i Kolby kirke. Måltidet afspejler det jødiske rituelle påskemåltid med bøn, læsning og salmesang samt mad og vin efter forskrifterne. 
Om aftenen Langfredag er der en musikliturgisk gudstjeneste i Onsbjerg kirke med digte og læsninger, der tager udgangspunkt i lidelseshistorien og med passionsmusik spillet af violinist Tue Lautrup samt sang af jazz-sangerinden Camilla Dayyani. Påskedag er der gudstjeneste i 4 af øens kirker, og Samsø Kirkekor synger ved gudstjenesten i Besser kirke.

Nye konfirmationsdatoer
Menighedsrådet har vedtaget nye datoer for konfirmationer i år 2021-23. De første 3 lørdage efter påske er der konfirmation i hhv. Tranebjerg, Onsbjerg og Nordby kirker. I Tranebjerg er der 2 konfirmationer, kl. 11 og 13 (tidspunktet er valgfrit), da det er vores erfaring, at flere og flere ønsker at blive konfirmeret i netop denne kirke. Ved at lægge konfirmationerne om lørdagen bliver det måske lidt lettere for udenøs gæster at komme til og fra Samsø. Endvidere vil det være muligt at afholde almindelig højmesse om søndagen.
Der vil fortsat være konfirmation Bededag i Besser Kirke og Kr. Himmelfartsdag i Kolby Kirke.


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, samt på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) og i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd 
Marts 2018